PRIVACYVERKLARING Eefje’s Images

In deze privacyverklaring geven we je graag meer informatie over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Natuurlijk gaan we er zorgvuldig mee om, verwerken we niet meer gegevens dan we nodig hebben en verwerken we jouw persoonsgegevens volledig volgens de regels van de AVG.

Deze persoonsgegevens verwerken we van je
We verwerken met name persoonsgegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt. Jij weet dus precies welke persoonsgegevens dat zijn.

Voor de uitvoering van onze overeenkomst en om onze producten en/of diensten aan je te kunnen leveren, is het noodzakelijk dat we een aantal persoonsgegevens van je ontvangen. Zonder deze gegevens kunnen we helaas niet leveren. Het is daarom noodzakelijk dat je deze gegevens tijdig aan ons verstrekt en je goed hebt gecontroleerd of ze kloppen. Het is voor ons daarom ook een noodzakelijke verwerking van jouw persoonsgegevens.

Het gaat om de volgende gegevens

  • Voor- en Achternaam
  • Adres
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer


Wees gerust, met de persoonsgegevens die we van je verwerken bouwen we geen profiel van je en we zullen nooit over jou geautomatiseerd, zonder menselijke tussenkomst, een beslissing nemen.


Dit doen we met jouw persoonsgegevens
We mogen je persoonsgegevens alleen verwerken als dat nodig is om een gerechtvaardigd doel te bereiken en we daar een goede grondslag voor hebben.

We verwerken jouw persoonsgegevens voor één of meer van de volgende doeleinden:

Als jij contact met ons opneemt, is het toch wel fijn als we kunnen reageren en dus wat persoonsgegevens hebben. Deze gegevens hebben we in ons gerechtvaardigd belang verwerkt en verwijderen we binnen twee jaar na ons laatste contactmoment.

Als je een offerte bij ons hebt opgevraagd, verwerken we daarvoor de door jou opgegeven gegevens en informatie om je die offerte te kunnen sturen. Ga je vervolgens geen overeenkomst met ons aan en hebben we geen contact meer, dan verwijderen we je gegevens weer binnen twee jaar.

Om aan de overeenkomst te kunnen voldoen om diensten of producten aan je te kunnen leveren hebben we bepaalde gegevens nodig. Deze verwerken we in elk geval voor de duur van de overeenkomst en tot maximaal vijf jaar daarna.

Nadat je een product of dienst van ons hebt afgenomen versturen we een factuur. Daar komen ook persoonsgegevens op voor. We zijn wettelijk verplicht deze tenminste zeven boekjaren te bewaren.

Wij willen graag laten zien wat we voor onze klanten betekend hebben en welk werk we doen en leveren en aan welke (soort) personen, bedrijven en organisaties we dat doen. Daarom laten we dat graag zien in ons portfolio op onze website, op social media en andere promotionele- of reclame-uitingen. Dit is in ons gerechtvaardigd belang.

Toestemming
Voor sommige van deze doeleinden vragen we eerst jouw uitdrukkelijke toestemming. Je hebt dan ook het recht om op elk moment je toestemming weer in te trekken. Dat kun je doen door ons een e-mail te sturen naar info@eefjesimages.com. De verwerking van jouw persoonsgegevens blijft geldig tot je ons deze e-mail hebt gestuurd.

Gerechtvaardigd belang
Vaak hebben wij een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens te verwerken. Dat wil zeggen dat we zowel naar jouw privacybelang hebben gekeken, maar ook onze eigen, meestal commerciële belangen, hebben meegewogen. We verwerken je persoonsgegevens daarom ook alleen als dat noodzakelijk is om ons belang te behartigen. We maken deze afweging voor elk doeleinde, steeds volgens de normuitleg van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Anderen die jouw persoonsgegevens ontvangen
Regelmatig hebben we hulp nodig in een of andere vorm, bij onze bedrijfsvoering. Zo schakelen we de volgende verwerkers in:

  • Hosting van de website, app, leeromgeving of ander platform
  • Bezorgdiensten

Derden die we inschakelen, zoals:

  • Bedrijven die foto’s afdrukken en leveren.

De verwerkers en derden moeten jouw privacy voldoende waarborgen. Daarom hebben wij ervoor gezorgd dat alle verwerkers en derden gevestigd zijn in de EU/EER of ander adequaat land en dat we een verwerkersovereenkomst met ze hebben gesloten.

Jouw rechten
Dat wij jouw persoonsgegevens mogen verwerken conform deze privacyverklaring, betekent natuurlijk nog niet dat jij helemaal niets meer te zeggen hebt over jouw persoonsgegevens. We leggen je daarom hieronder nog graag kort uit welke rechten je hebt en hoe je die kunt inzetten.

Toestemming intrekken
Hebben wij je persoonsgegevens op basis van toestemming verwerkt, dan mag je deze te allen tijde intrekken door ons te e-mailen op info@eefjesimages.com.

Inzage, rectificatie en wissing of beperking
Wil je weten welke persoonsgegevens we van je verwerken? Dan mag je ons altijd vragen dat in te zien en je persoonsgegevens te corrigeren. Ben je van mening dat wij die persoonsgegevens helemaal niet meer nodig hebben, dan mag je ook een verzoek doen om het te wissen of de verwerking te beperken. Deze verzoeken dien je eenvoudig in door een e-mail te sturen naar info@eefjesimages.com. 

Bezwaar
Heb je bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens? Stuur ons dan een e-mail naar info@eefjesimages.com met jouw bezwaren en argumenten om dit te onderbouwen. Wij nemen jouw bezwaar vervolgens in behandeling. Daar ontvang je uiteraard een bevestiging van op het e-mailadres waarmee je het bezwaar hebt ingediend. Heb je ons, om welke reden dan ook, het bezwaar per post gestuurd, dan moeten daarin voldoende gegevens hebben gestaan waardoor we contact met je op kunnen nemen.

Gegevensoverdraagbaarheid
Wil je onze diensten niet meer afnemen en wil je alle gegevens meenemen naar een andere dienstverlener? Dan zijn wij verplicht om jou de gegeven op zodanige elektronische wijze aan te leveren, dat je de gegevens gemakkelijk over kunt dragen aan de nieuwe dienstverlener. Je kunt ons hierom vragen door een e-mail te sturen naar info@eefjesimages.com.

Klachten
Heb je klachten? Dat vinden we heel jammer en vervelend. Dat is absoluut niet onze bedoeling. Het liefst hebben we natuurlijk dat je de klacht eerst aan ons voorlegt door ons te e-mailen. Je kunt daarvoor info@eefjesimages.com gebruiken om je klacht naartoe te sturen. We proberen je klacht vervolgens zo goed mogelijk en binnen een redelijke termijn op te lossen.

Is dit niet naar je tevredenheid of wil je jouw klacht niet aan ons voorleggen? Dan heb je altijd nog het recht om je klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Over ons
Het ging tot nu toe vooral over jou en jouw persoonsgegevens. Maar je wil natuurlijk ook wel weten wie wij dan eigenlijk zijn en aan wie je jouw persoonsgegevens verstrekt. Dit zijn wij:

Eefje’s Images
Wijnbrug 5F
3311 EV  DORDRECHT
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69030987.

Je kunt het beste contact met ons opnemen per e-mail of telefoon via:

0031 (0) 6 16060737 of info@eefjesimages.com